Stress

WHO spår stress til at blive en af fremtidens største omkostninger i sundhedssektoren og WHO anslår, at livsstilssygdomme, der er udpræget stressrelaterede, vil udgøre 70% af alle sygdomme i 2020.

Vi mennesker er forskellige. Vi har hver især resurser som vi kan tære på, når vi udsættes for belastninger af psykisk eller fysisk art. Vi har også hver især forskellige risici faktorer for at udvikle stress. Derfor er det individuelt, om vi oplever at en belastning er stressende eller ikke.

Vi trives bedst, når der er balance mellem vores resurser og de belastninger vi udsættes for, så vi oplever at kunne klare vores livsudfordringer (positivt stress).

Negativ stress og langvarig stress opstår, når der IKKE er balance mellem resurser og belastninger.

Via Stressindikator Test kan jeg identificere dine centrale sundhedsrisici og sundhedsresurser, forebygge stress, måle et stigende stressproblem og komme med konkrete løsninger til at håndtere stress, så du kan komme tilbage i balance.

Testen giver dig mulighed for selv at tage stilling og ændre eget perspektiv og handlemuligheder for at blive stress-fri.

Testen tages over nettet, via Psykologisk Forlag. Du skal beregne ca. 25 min. til, i ro og mag, at besvare de 123 spørgsmål.
Testen er pålideligheds- og validitet testet ved test-retest, split half og Cronbach's Alpha-koefficienter.