Boel Moderne akupunktur

En smerte kan komme i forbindelse med en pludselig skade, eller en muskulær overanstrengelse, men den kan også komme som følge af et traume, chok, lang tids uhensigtsmæssig livsstil, medicin, overvægt, dårlig søvn, psykiske belastninger, samt stress.

Kroppen er fra naturens side programmeret til at fikse en skade/smerte når den opstår. Diverse faktorer, som før nævnt, kan gøre, at kroppen ikke kan fikse skaden.

Omlægning af livsstil og Boel Moderne Akupunktur, kan hjælpe kroppen og genskabe kommunikationen imellem cellerne, via nervebaner, så kroppen igen kan helbrede sig selv og blive fri for smerte.

 

INTERRESANT? LÆS MERE HER!

Hvad er forskellen på Klassisk Kinesisk Akupunktur (TCM) og BMA?

I og omkring alle led i kroppen er der meget følsomme reflekspunkter/ centre der har forbindelse med de forskellige dele af hjernen.

Akupunktur-punkterne ligger i og omkring alle disse led i kroppen, hvorfra man kan sende signaler til hjernen og derigennem påvirke forskellige dele af kroppen.

Den væsentligste forskel på BMA og andre akupunkturmetoder er som sagt, at BMA virker via hjernen.

 

HVORFOR HELBREDER BM AKUPUNKTUR - OG HVORDAN?

Lad os bruge eksemplet med et hold i nakken. Når man rammer det helt rigtige punkt (lige i refleks kuglen) med en akupunkturnål, fx. i langfingerens yderste led, føler patienten en svag elektrisk strøm. Denne strøm har en bestemt elektrisk frekvens.

Hvert akupunkturpunkt udsender sin egen unikke frekvens.

Strømmen med den bestemte frekvens, vandrer ad det perifere nervesystem og via rygmarven og den forlængede marv til hjernestammen.
Herfra sendes den videre til Thalamus, så til Hypothalamus, som sender den videre til hypofysen. (Hypothalamus’ funktion er bl.a. at være forbindelsesleddet mellem nervesystemet og hormonsystemet samt kontrol af de 7 hormoner, som frigives fra hypofysen).

Hypofysens hormoner vandrer så, via blodbanerne, til de hormonproducerende kirtler, der derved motiveres til at producere og frigive lige netop de substanser, der er nødvendige til at helbrede problemet.
Der er altså ikke noget nyt i, at denne proces sker i kroppen. Det er på den måde, kroppen ”reparerer” sig selv. Denne proces sker konstant i en sund og rask krop.

 

HVORFOR SKER DET SÅ IKKE ALTID?

Vi kan kort sige, at der er fem forskellige årsager til sygdomme, eller blokeringer i kroppen, der gør, at den netop beskrevne proces bremses eller stoppes, så kroppen bliver svækket.

1. Medfødte lidelser.
2. Psykiske problemer: Stress, chok, traumer.
3. Kemiske: Fx medicin og gift.
4. Fysiske: Skader efter ulykker, slag, elektriske stød, stråling osv.
5. Mangelsygdomme: Også kaldet kroniske lidelser.

Det nye er, at man med Boel Moderne Akupunktur kan få den før omtalte proces (helbredelse) til at ske, selvom en person har været eller er udsat for en af de fem sygdomsfremkaldende årsager.

Sagt på en anden måde så hjælper BMA kroppen ved at fjerne blokeringer, så kroppens naturlige (iboende) processer kan finde sted.

Derfor behandler man ikke kun smerter eller symptomer med Boel Moderne Akupunktur. Man behandler årsagen til problemet – med naturens egen helbredelsesmetode.

 

HELBREDELSEN

Hvordan var det nu det var? 

Vi startede helbredelsesprocessen ved at påvirke et punkt i leddet. Det næste fænomen er meget interessant:
Nu flyder hormonerne og de andre helsebringende stoffer med blodårerne til det syge område og starter omgående en helbredende proces.

Hvis en patient fx har ondt i ryggen – uanset af hvilken grund – flyder stofferne til det syge sted i ryggen og starter en helbredelse. Hvis man rammer akupunkturpunktet nøjagtigt, sker der omgående en smertelindring.
Hvis det er en patient med øjenforkalkning (AMD), påbegyndes en helbredelse af nethinden i øjet. Hvis det er en patient med forkalkning af hjertets kransårer (Angina Pectoris), starter en afkalkning af blodårerne. Osv. osv.

Ved sunde og raske mennesker foregår denne proces som sagt hele tiden, men processen kan stoppes af de føromtalte ude- og indefrakommende årsager. Det geniale ved BMA er, at man kan sætte den proces i gang igen – så kroppen helbreder sig selv.
(Med BMA koncentrerer man sig om, hvad der sker i hjernen og kroppen – velvidende at sjælen og sindet er overordnet kroppen.

Man tager imidlertid ikke hensyn til, hvad der er årsag til lidelser i kroppen. Man interesserer sig kun for at helbrede eller forbedring. Erfaring og forsøg har bevist, at det er muligt i de allerfleste tilfælde.
Det betyder med andre ord, at selvom der er tale om psykosomatiske sygdomme (sygdomme i kroppen der stammer fra psykiske årsager), kan man helbrede kroppen eller forbedre tilstanden betydelig.

Videnskaben har lært os, at alle celler i kroppen udskiftes i løbet af få år. I teorien skulle der altså ikke være nogen lidelse, man ikke kan helbrede med BMA. Men nu er denne videnskab så ny endnu, så det vil fremtidens forskning vise.

Men det man ved er, at BMA har en dramatisk virkning på mange kropslige problemer.

 

HVAD KAN MAN BEHANDLE MED BM Akupunktur OG HVAD ER PROGNOSEN?

85-90% af ALLE sygdomme og smerter, kroniske som akutte, samt øjelidelser kan behandles med Boel Moderne Akupunktur.

Er der forandring efter første eller anden behandling, kan man med 90% sikkerhed sige, at BM Akupunktur kan gøre noget ved problemet. Er der ingen virkning, kan man først og fremmest prøve med en livstilsomlægning.
Der testes efter VAS, samt SNELLEN test.

Visse kroniske lidelser, som rygsøjlegigt, som jeg selv lider af, kan man ikke kurere med BMA, men man kan blive symptomfri, komme af med smerterne og ikke mindst undgå følgesygdomme, så man kan leve et normalt og godt liv, uden medicin.
Dette holdes i disse tilfælde ved lige, med én behandling én gang om måneden.